Cách tìm thư mục chia sẻ trên Windows

Hướng dẫn cách tìm file được chia sẻ trên windown

Với Microsoft Windows, các thư mục được chia sẻ trên mạng để pc & laptop có thể truy cập các file. Một trong những folder này mà không cần truy cập vật lý vào máy tính, nơi những thư mục được lưu trữ. Khi 1 thư mục dữ liệu hoặc đoạn phim được chia sẻ, bất cứ ai có quyền truy cập đều rất có thể mở, căn chỉnh, lưu. Tương tự như rất có thể xóa những file và folder nếu được cấp quyền. Cách tìm thư mục chia sẻ trên Windows như thế nào?.

Hướng dẫn trong nội dung bài viết này áp dụng cho Windows 10, Windows 8 và Windows 7.

Hướng dẫn cách tìm thư mục chia sẻ trên Windows

Những thư mục chia sẻ sẽ đi đến đâu?

Cách dễ nhất để tìm danh sách thư mục được sẻ chia qua mạng là sử dụng Windows Explorer.

1. Đi tới Windows Search và tìm đế Network. Hoặc, mở Windows File Explorer, đi tới bảng tinh chỉnh và điều khiển Folders & chọn Network.

Đi tới bảng điều khiển Folders và chọn Network

2. Chọn máy tính có các folder sẻ chia mà bạn thích duyệt. Trong những phiên bản Windows cũ hơn, hãy mở Entire Network và chọn Microsoft Windows Network để xem những thư mục chia sẻ.

3. Mọi chia sẻ Windows không cần quyền admin được đặt lên trên laptop đó sẽ có mặt trong ngăn bên trái. Nếu như không có mục nào được hiển thị, thì không có gì được chia sẻ. Những thư mục được hiển thị trong cửa số đó được links với các folder được sẻ chia.

Để ý quan trọng: Nội dung folder y như trên máy tính dùng chung. Mặc dù thế, các đường dẫn thư mục có thể khác biệt, nếu người chia sẻ tài liệu chọn một tên chia sẻ duy nhất. Ví dụ, đường dẫn MYPC\Files\ có dấu gạch chéo ngược kép trỏ đến thư mục trên laptop MYPC. Nhưng đường dẫn thư mục thực tế trên laptop chính là C:\Backup\2018\Files\.

Sử dụng lệnh net share

Sử dụng lệnh net để tìm địa điểm chia sẻ file, gồm có cả chia sẻ quyền admin. Trong Command Prompt, nhập lệnh net share để hiển thị tên chia sẻ, hoàn toàn có thể được dùng để truy cập phần chia sẻ cộng với Resource (tài nguyên), đấy là vị trí thực của thư mục được sẻ chia.

Các thư mục chia sẻ có ký hiệu đô la ($) ở cuối tên cần quyền admin, chớ nên sửa đổi. Root của mọi ổ cứng, folder driver in & C:\Windows\ được chia sẻ theo mặc định dưới dạng chia sẻ cần quyền admin. Bạn chỉ có thể mở chia sẻ cần quyền admin khi có cú pháp tên+$ với thông tin đăng nhập admin, ví dụ như MYPC\C$ hoặc MYPC\ADMIN$.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *