Cách tìm thời gian đăng nhập cuối cho người dùng trong Active Directory

Cách Xem thời gian sử dụng sau cùng của người dùng trong Active Directory.

Nếu bạn rất thích xem ngày và giờ đăng nhập cuối của người dùng trong thư mục hoạt động Active Directory (AD), hãy tiếp tục đọc hướng dẫn này. Cách tìm thời gian đăng nhập cuối cho người dùng trong Active Directory.

Mỗi khi người  dùng AD đăng nhập vào Active Directory từ bất kể máy trạm nào, hệ thống sẽ ghi lại ngày & giờ đăng nhập, trong các thuộc tính: lastLogon(đăng nhập cuối) và lastLogonTimestamp (thời gian đăng nhập cuối cùng). 

2 Thuộc tính này đúng chuẩn, đặc biệt là lastLogon, phản ánh lần đăng nhập vừa mới đây nhất đã được xác nhận bởi một bộ điều khiển miền chi tiết. 

* Lưu ý: các lastLogonTimestamp thuộc tính “nắm giữ” thời hạn mà quý khách hàng sau cuối đăng nhập vào tên miền, & giá trị của chính nó được nhân rộng đến tất cả các bộ tinh chỉnh miền, nhưng chỉ nếu như nó là 14 ngày trở lên cũ hơn lastLogon giá trị. Những lastLogonTimestamp là đủ chỉ để xác định thông tin tài khoản cũ.

Cách tìm thời gian đăng nhập cuối cho người dùng trong Active Directory (Máy chủ 2016/2012)

Cách 1. Xem thời gian đăng nhập lần cuối từ Windows GUI.

Cách 2. Xem thời gian đăng nhập cuối cùng từ PowerShell

Cách 1. Tìm thời gian đăng nhập lần cuối từ Windows GUI.

Để tìm hiểu thời gian người dùng đăng nhập lần cuối vào Active Directory, hãy thực hiện tác vụ tiếp sau đây trên mọi bộ tinh chỉnh miền:

1. Mở hoạt động của những người sử dụng & máy tính (Active Directory Users and Computers)
2.
 Từ menu View , bấm vào Advanced Features.

IFrame3. Chọn Users  trên ngăn bên trái.

4. Tại khung bên phải, bấm chuột phải vào người dùng bạn muốn xem lần đăng nhập cuối cùng & chọn Properties.

5. Tại cửa số ‘User Properties’, chọn tab Attribute Editor.

6. lúc này, hãy cuộn xuống thuộc tính lastLogon , để tìm kiếm thời điểm người dùng đăng nhập lần cuối vào thư mục hoạt động. 

* Lưu ý:
1. Nếu bạn có rất nhiều DC, thì bạn cần phải thực hiện tiến trình trên trong tất cả DC để tìm được ngày & giờ đăng nhập gần đây nhất của người dùng.
2. Nếu bạn muốn tìm ngày & giờ đăng nhập sau cùng cho 1 thông tin tài khoản cũ, hãy xem ‘lastLogonTimestamp’.

Cách Xem thời gian Đăng nhập sau của người dùng trong Active Directory.

Cách 2. Xem thời gian đăng nhập lần cuối từ PowerShell.

Để nhìn thời gian đăng nhập cuối cùng của người dùng, từ PowerShell:

1. Mở PowerShell với tư cách Administrator & đưa ra lệnh này:

  • Get-ADUser -Identity ” tên người dùng ” -Properties “LastLogon”

* Ví dụ: Để biết ngày / giờ đăng nhập sau cùng của người dùng AD “User1”, hãy nhập:

  • Get-ADUser -Identity “User1” -Properties “LastLogon”

Xem thời gian Đăng nhập sau cùng của người dùng trong Active Directory.

2. Như bạn thấy, sau thời điểm tiến hành lệnh trên, thuộc tính ‘LastLogon’, hiển thị một giá trị số (ví dụ: “132279814667281827” trong ví dụ này).

Để biến hóa giá trị ‘LastLogon’ thành ngày & giờ dễ nhận thấy, hãy đưa ra lệnh này trong PowerShell:

  • [datetime] :: FromFileTime ( LastLogon-Value )

* ví dụ: Tại ví dụ này, giá trị của atttibute ‘LastLogon’ là “132279814667281827”. Vì thế, lệnh sẽ là:

  • [datetime] :: FromFileTime (132279814667281827)

Cách Xem thời hạn Đăng nhập sau cùng của người dùng trong Active Directory.

Trợ giúp Bổ sung: Để tìm được dấu vết thời gian đăng nhập cuối cùng, so với thông tin tài khoản cũ, hãy đưa ra lệnh này trong PowerShell:

  • Get-ADUser -Identity ” tên người dùng ” -Properties “LastLogonDate”

Vậy là đã xong rồi! Hãy cho tôi biết nếu hướng dẫn này đã giúp cho bạn, bằng cách để lại nhận xét của bạn về thực nghiệm của bạn. Hãy thích & sẻ chia hướng dẫn này để giúp đỡ những người khác.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *