Cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel

Cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel

Hàm đếm ngày trong Excel hay còn gọi là hàm DAY & DAYS là hàm thông dụng nhất được dùng để tính ngày trong tháng. Nếu như bạn chưa biết công dụng cũng như biện pháp tiêu dùng hàm này thì bài viết này là dành cho bạn. Cùng theo dõi ngay nhé!

1. Hàm đếm ngày trong Excel là gì và ứng dụng?

Để biết được chính xác ngày trong tháng, chúng ta thường sử dụng hàm DAY và DAYS. Tùy vào trường hợp thực tế mà chúng ta sẽ dùng 2 hàm như sau:

Ứng dụng của hàm DAY:

  • Hàm DAY được dùng để tách ngày cụ thể từ ngày, tháng, năm trong file dữ liệu tính toán.
  • Ngoài ra, hàm DAY còn được tiêu dùng để hợp lại thành một được với phần đông hàm khác để lợi ích trong làm việc.

Phần mềm của hàm DAYS:

  • Hàm DAY được dùng để tính nhanh số ngày giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc.
  • phối hợp được có lan rộng hàm trong Excel để thuận tiện trong việc làm.

2. Hướng dẫn cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel

2.1. Hướng dẫn tiêu dùng hàm DAY trong Excel

Cú pháp hàm DAY: =DAY( Serial_number)

Trong đó: Serial_number là giá trị ngày, tháng, năm nên mà bạn muốn lấy ra ngày.

Sử dụng hàm DAY để tách ngày

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAY(ô bạn muốn tách ngày) vào ô muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình tìm ô muốn tách ngày là B6.

Nhập hàm =DAY(ô bạn muốn tách ngày) vào ô bảng tính

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel hiệu quả

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Sử dụng hàm DAY kết hợp cùng với hàm DATEDIF

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATEDIF(B3,C3,”D”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình hiển thị trên ô C7.

Trong đó:

  • B3: Là thời gian bắt đầu.
  • C3: Là thời gian kết thúc.
  • “D”: Là kí hiệu ngày mà bạn muốn lấy ra từ giá trị ngày tháng năm.

Lưu ý: Có thể hiển thị số năm hoặc số tháng bằng phương pháp thay đổi chữ D trong lệnh bằng chữ Y cho tính năm và chữ M cho tính tháng.

Cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel nhanh chóng

Nhập hàm DATEDIF

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

2.2. Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong Excel

Cú pháp hàm DAYS: =DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

  • End_date: Là ngày bắt đầu để tính số ngày.
  • Start_date: Là ngày kết thúc để tính số ngày.

Sử dụng hàm DAYS tìm tổng cộng ngày giữa ngày bắt đầu và kết thúc cho trước.

Ví dụ: tìm tổng số ngày giữa ngày kết thúc (15/06/2021) và ngày bắt đầu (30/04/2021).

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(“6/15/21″,”4/30/21”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả.

Cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel đơn giản

Nhập hàm DAYS

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Dùng hàm DAYS với ô chứa ngày tháng cho sẵn.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô bảng tính

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là tất cả các phương pháp phổ biến sử dụng hàm đếm ngày trong Excel có thể bạn chưa biết. Đừng quên theo dõi Sửa chữa Laptop Thiên Sơn Computer để cập nhật thêm nhiều thủ thuật tin học văn phòng hữu ích nhé!.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *