Tìm hiểu về thị giác máy tính – Computer vision

Tìm hiểu về thị giác máy tính – Computer vision | Thiên Sơn Computer

Thị giác máy tính là công nghệ tiên tiến liên quan tới AI, nhờ vào những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo và những đổi mới. Hãy theo theo Thiên Sơn Computer để Tìm hiểu về thị giác máy tính – Computer vision nhé.

Tìm hiểu về thị giác máy tính – computer vision tổng quan

Thị giác máy tính là lĩnh vực đã và đang phát triển mạnh mẽ, khi nói về khái niệm của thị giác máy tính có liên quan tới nhiều ngành học và nghiên cứu khác nhau, khả năng tính toán của máy tính và giải quyết được công việc yêu cầu tốc độ xử lí các tệp ảnh hoặc đoạn video mà thị giác máy tính nhắc tới.

Nói tổng quan hơn là thị giác máy tính là vấn đề nghiên cứu mới mẻ, việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng thị giác máy tính mở ra nhiều tiềm năng và ứng dụng mạnh mẽ cho chặng đường nghiên cứu.

Tìm hiểu về thị giác máy tính - Computer vision
Tìm hiểu về thị giác máy tính – Computer vision

Vậy Computer Vision – Thị giác máy tính là gì?

Thị giác máy tính computer vision – xử lý và nhận dạng hình ảnh là lĩnh vực gồm các phương pháp thu nhận. xử lý ảnh kỹ thuật số, phân tích nhận dạng hình ảnh, tóm gọn lại đây là dữ liệu đa chiều từ thế giới thực để ra các thông tin số, biểu tượng.

Hiểu đơn giản hơn thì thị giác máy tính tạo ra một hệ thống nhân tạo có thể tiếp nhận các hình ảnh thu được hoặc tập dữ liệu đa chiều để phân tích, xử lý.

Nếu máy móc càng thông minh hơn thì nó không chỉ thay thế người mà còn có thể bắt chước động vật và con người. Một số khả năng đó là nhận biết thế giới qua mắt của nó. Cùng với sự kết hợp các mô hình khác như máy học, mạng nơron… hỗ trợ cho chúng tiến tới hệ thống nhân tạo có những quyết định linh hoạt và chính xác.

Thị giác máy tính có các lĩnh vực sau:

  • Xử lý hình ảnh: Phát triển các thuật toán xử lý ảnh như tăng, giảm chất lượng, lọc nhiễu,…
  • Nhận diện mẫu: Giải thích những kỹ thuật khác nhau để phân loại mẫu.
  • Quang trắc: Liên quan tới vấn đề thu nhập các số đo chính xác từ ảnh.

Xử lý ảnh

Xử lý ảnh là một trong những mảng quan trọng trong kỹ thuật thị giác máy tính, làm tiền đề cho các nghiên cứu sau này. Nó là lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ, xử lý ảnh là 1 ngành khoa học mới so với nhiều ngành khoa học khác nhau nhưng tốc độ phát triển mạnh mẽ, kích thích tới các trung tâm nghiên cứu 

2 nhiệm vụ cơ bản của xử lý ảnh là:

  • Nâng cao chất lượng ảnh
  • Xử lý cung cấp số liệu cho các quá trình khác.

Trước đây xử lý ảnh được sử dụng làm nâng cao chất lượng ảnh để làm gia tăng chất lượng ảnh quang học. Hiện nay thì phạm vi ứng dụng xử lý ảnh luôn mở rộng không ngừng.

Vậy Computer Vision - Thị giác máy tính là gì?
Vậy Computer Vision – Thị giác máy tính là gì?

Ứng dụng của thị giác máy tính

Thị giác máy tính là một chuyên ngành đã phát triển lâu và ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Điều này giúp máy tính nhìn được mọi vật như mắt con người, với thời giờ công nghệ phát triển thì càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, các thành tựu nổi bật đáng kể như:

  • Lĩnh vực y học
  • Lĩnh vực địa chất
  • Lĩnh vực khí tượng học
  • Lĩnh vực hình sự và bảo mật

ĐỌC THÊM: Những xu hướng công nghệ mới trong tương lai

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *