Cú pháp tìm kiếm trong File Explorer

Các lệnh cú pháp tìm kiếm trên File Explorer phải biết và hữu ích

Các cú pháp tìm kiếm trong File Explorer hữu ích cần biết

Dưới đây là tổng hợp một số cú pháp tìm kiếm trong File Explorer hữu ích và bạn cần phải biết để cải thiện kết quả tìm kiếm và lọc ra những kết quả không cần thiết.

Tìm kiếm trong File Explorer rất đơn giản. Bạn gõ những gì bạn muốn vào thanh tìm kiếm File Explorer và nó sẽ hiển thị kết quả. Nhờ chế độ nâng cao , tìm kiếm File Explorer cũng khá nhanh. Ví dụ, nếu tôi muốn tìm kiếm một tập tin phim, tôi sẽ gõ tên phim vào thanh tìm kiếm. Nếu những gì tôi đã nhập có trong tên tệp, File Explorer sẽ tìm tệp và hiển thị nó dưới dạng kết quả tìm kiếm.

Đây là cách mà đại đa số chúng ta tìm kiếm trong File Explorer. Tuy nhiên, nếu bạn không biết tên tệp thực sự thì sao?. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn lọc tệp theo kích thước hoặc tìm tệp lớn?. Điều gì xảy ra nếu bạn muốn tìm các loại tệp cụ thể hoặc tệp được tạo vào, trước hoặc sau một ngày nhất định?. Trong những trường hợp đó, bạn sử dụng Cú pháp Tìm kiếm File Explorer .

Sử dụng các lệnh tìm kiếm của File Explorer, bạn có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm và lọc ra những kết quả không cần thiết. Trong hướng dẫn Windows 10 nhanh chóng và đơn giản này, hãy để tôi chia sẻ với bạn các lệnh cú pháp tìm kiếm File Explorer hữu ích nhất sẽ cải thiện trải nghiệm tìm kiếm trên File Explorer đó.

Cú pháp và lệnh tìm kiếm của File Explorer

Dưới đây là một số lệnh tìm kiếm khám phá tệp hữu ích nhất, cú pháp của chúng và cách sử dụng chúng.

 1. Cú pháp ký tự đại diện để lọc kết quả
 2. Cú pháp để tìm các loại tệp cụ thể
 3. Lệnh tìm tệp video và nhạc
 4. Cú pháp tìm tệp hình ảnh
 5. Cú pháp để lọc tệp theo kích thước
 6. Tìm các tệp được tạo vào, sau hoặc trước một ngày
 7. Cú pháp tìm kiếm tệp để chỉ lọc các thư mục
 8. Sử dụng toán tử Boolean để trộn và kết hợp các lệnh

Vào thư mục mà bạn muốn tìm kiếm và sử dụng các lệnh như hình. Để tìm kiếm toàn bộ đĩa cứng, hãy mở File Explorer, nhấp vào “PC này” trên thanh bên và sau đó tìm kiếm.

1. Cú pháp ký tự đại diện để lọc kết quả

Khi bạn không biết chính xác tên tệp, bạn có thể sử dụng cú pháp ký tự đại diện (*) để tìm và lọc tệp trong File Explorer. Cú pháp ký tự đại diện buộc File Explorer bỏ qua mọi thứ và hiển thị kết quả chỉ chứa cụm từ tìm kiếm. Để sử dụng cú pháp ký tự đại diện, bạn thêm “ *” vào một trong hai bên hoặc cả hai bên của cụm từ tìm kiếm. Cú pháp để tìm kiếm sẽ giống như sau:

*<SearchTerm>

hoặc là

<SearchTerm>*

hoặc là

*<SearchTerm>*

Ví dụ: để tìm các tệp có từ “sao chép” trong tên của chúng, bạn nên nhập “ *copy*“. Điều này sẽ hiển thị tất cả các tệp có “bản sao” trong tên của chúng ở đầu, giữa hoặc cuối.

Nếu cần, bạn có thể xâu chuỗi nhiều ký tự đại diện và cụm từ tìm kiếm. Một ký tự đại diện xích sẽ giống như thế này: <SearchTerm>*<SearchTerm>*.

2. Cú pháp để tìm các loại tệp cụ thể

Bạn có thể sử dụng cú pháp ký tự đại diện để tìm các loại tệp cụ thể trong trình khám phá tệp. Cú pháp loại tệp ký tự đại diện như sau:

*.<FileExtension>

Ví dụ: để tìm và sắp xếp các tệp JPEG trong một thư mục, bạn nên nhập “* .jpeg” trên thanh tìm kiếm File Explorer. Khi cần, bạn có thể gộp các cụm từ tìm kiếm để có kết quả tốt hơn. Ví dụ, để tìm một tệp JPEG có “ngày” trong tên của nó, bạn nên nhập “ *day*.jpeg“.

Các cú pháp tìm kiếm trên File Explorer phải biết và hữu ích

3. Lệnh tìm video và nhạc

Để tìm kiếm tất cả các tệp chứa video và nhạc bất kỳ hoặc phần mở rộng của chúng, bạn có thể sử dụng cú pháp “loại” trong tìm kiếm File Explorer.

Để tìm tất cả các tệp video, hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

kind:videos

Các lệnh cú pháp tìm kiếm trên File Explorer cần biết

Đối với các tệp nhạc, hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

kind:music

Một điều cần chú ý khi bạn sử dụng cú pháp trên là: File Explorer sẽ chỉ hiển thị các tệp mà nó nhận dạng, là tệp video hoặc tệp nhạc. Nếu File Explorer không biết tệp là tệp nhạc hay video, tệp đó sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

4. Cú pháp tìm hình ảnh

Để tìm kiếm hình ảnh hoặc hình ảnh bất kể loại tệp hoặc phần mở rộng của chúng, bạn có thể sử dụng cùng một cú pháp “loại” trong tìm kiếm File Explorer.

Để tìm tất cả hình ảnh hoặc hình ảnh, hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

kind:pics

Các lệnh cú pháp tìm kiếm trên File Explorer phải biết

5. Cú pháp lọc tệp theo kích thước

Để tìm các tệp có kích thước cụ thể, bạn có thể sử dụng sizelệnh “” trong File Explorer. Điều tốt nhất về lệnh kích thước là nó sẽ đi kèm với các cờ đã được xác định trước. Chúng có dung lượng nhỏ (16KB đến 1MB), trung bình (1MB đến 128MB), lớn (128MB đến 1GB), lớn (1GB đến 4GB) và khổng lồ (lớn hơn 4GB). Nếu vẫn chưa đủ, bạn có thể đặt kích thước tệp theo cách thủ công để tìm kiếm.

Cú pháp để tìm kiếm của File Explorer, lọc tệp theo kích thước:

size: small | medium | large | huge | gigantic

Theo cú pháp trên, để tìm các tệp có kích thước lớn, bạn cần nhập “size: gigantic” vào thanh tìm kiếm của File Explorer. Ngay sau khi bạn làm điều đó, File Explorer sẽ hiển thị tất cả các tệp có dung lượng trên 4GB.

Để đặt kích thước theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng các ký hiệu lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (<) cùng với kích thước tệp thực tế mà bạn đang nhắm mục tiêu. Ví dụ: để tìm ra các tệp có kích thước lớn hơn 5GB, bạn sẽ nhập như sau “ size: >5GB“. Để tìm các tệp nhỏ hơn 50MB, bạn sẽ nhập “ size: <50MB“.

Bài viết chi tiết tại đây -> cách lọc các tập tin theo kích thước trong File Explorer .

6. Tìm các tệp được tạo vào, sau hoặc trước một ngày

Bạn có thể sử dụng lệnh “date” để tìm các tệp được tạo vào, sau hoặc trước một ngày nhất định. Đây là cú pháp bạn cần thực hiện.

 • Tìm các tệp được tạo hôm nay – date:today
 • Tìm các tệp được tạo ngày hôm qua – date:yesterday
 • Để tìm các tệp được tạo trong tuần này – date: this week
 • Tìm các tệp được tạo tuần trước – date:last week
 • Tìm các tệp được tạo tháng trước – date:past month

Ngoài các cờ ngày được xác định trước, bạn cũng chỉ định một ngày cụ thể. Trong khi sử dụng một ngày đã biết, bạn hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

date:DD/MM/YYYY

Ví dụ: để tìm các tệp được tạo vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, bạn phải nhập “ date:18/03/2020” vào thanh tìm kiếm File Explorer.

Bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm các tệp được tạo ra sau hoặc trước một ngày nhất định. Để làm điều đó, bạn phải thêm ký hiệu lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (<) vào đầu ngày. Ở đây, các ký hiệu >và <ký hiệu lần lượt ngụ ý sau và trước một ngày cụ thể. Ví dụ: để tìm các tệp được tạo sau ngày 18 tháng 3 năm 2020, bạn sẽ nhập date:>18/03/2020.

7. Cú pháp tìm kiếm tệp để chỉ lọc các thư mục

Trong khi tìm kiếm, bạn có thể sử dụng kindlệnh “” cùng với folderstham số “” để buộc File Explorer chỉ hiển thị các thư mục. Đây là cú pháp để tìm kiếm thư mục trong trình khám phá tệp.

kind:folders

8. Sử dụng toán tử boolean để trộn và kết hợp các lệnh

Cú pháp tìm kiếm của File Explorer sử dụng nhiều toán tử boolean, với mục đích thu hẹp hơn nữa kết quả tìm kiếm. Họ là – NOTOR(), và "".

Ví dụ sử dụng:

 • Để tìm các mục có chứa xã hội, nhưng không có tính bảo mật – social NOT security
 • Tìm các tệp có chứa xã hội hoặc an ninh trong tên của chúng – social OR security
 • Để tìm các mục có chứa thông tin xã hội và an ninh theo bất kỳ thứ tự nào – (social security)
 • Để tìm các mục có chứa cụm từ an sinh xã hội chính xác – "social security"

Lưu ý quan trọng: trong khi sử dụng các toán tử NOT và OR, điều quan trọng là phải viết hoa chúng. Nếu bạn không viết hoa, File Explorer sẽ không thể nhận ra chúng là toán tử.

Đó là tất cả. Như bạn có thể thấy, File Explorer có một số lệnh tìm kiếm giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn một chút khi tìm kiếm thứ gì đó.

Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ bất kỳ lệnh tìm kiếm File Explorer yêu thích nào của bạn hoặc nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào bằng cách sử dụng cú pháp trên, hãy lệnh bên dưới và cho tôi biết.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *