Cách đồng bộ chia sẻ cục bộ với SharePoint Online

Cách đồng bộ hóa Chia sẻ cục bộ với SharePoint Online.

Cách đồng bộ hóa Chia sẻ cục bộ với SharePoint Online

Nếu bạn muốn cách đồng bộ chia sẻ cục bộ với SharePoint Online, thì hãy tiếp tục đọc phần bên dưới. Theo mặc định, SharePoint Online cung cấp cho bạn khả năng đồng bộ hóa tệp SharePoint với PC của bạn bằng cách sử dụng ứng dụng OneDrive .

Tuy nhiên, mặc dù ứng dụng OneDrive là một lựa chọn tốt để đồng bộ hóa tệp SharePoint với máy tính của bạn. Nhưng ứng dụng này không có khả năng đồng bộ hóa tệp giữa SharePoint Online và phần chia sẻ máy chủ tệp cục bộ hoặc để lưu và đồng bộ tệp SharePoint sang một vị trí khác (hoặc đĩa) trên máy tính của bạn (không phải trong thư mục của người dùng cục bộ).

Trong hướng dẫn ở dưới đây, bạn sẽ học cách:

  • Di chuyển tệp cục bộ hoặc tệp từ máy chủ tệp tại chỗ sang SharePoint Online.
  • Đồng bộ hóa các thư mục riêng lẻ (Tệp cục bộ, Chia sẻ máy chủ tệp cục bộ hoặc Chia sẻ mạng), với SharePoint, bằng cách sử dụng công cụ đồng bộ hóa SynToy của Microsoft.
  • Lên lịch SyncToy chạy tự động để đồng bộ hóa tệp Cục bộ và tệp SharePoint mỗi ngày. 

* Lưu ý: SynToy không cung cấp giao diện người dùng để lên lịch đồng bộ hóa giữa các thư mục đã chọn, tuy nhiên bạn có thể lập lịch để nó chạy tự động, bằng cách tạo tác vụ đã lên lịch trong Windows (xem bước 3 bên dưới).

Cách đồng bộ hóa SharePoint Online Chia sẻ tệp nội bộ với SyncToy

Bước 1. MAP SharePoint làm ổ đĩa mạng trong File Explorer.

Đầu tiên, bước để di chuyển và đồng bộ hóa tệp của bạn từ PC hoặc Mạng của bạn, sang SharePoint Online, là ánh xạ dưới dạng Ổ đĩa mạng, thư viện Tài liệu SharePoint trong File Explorer. Đối với tác vụ này, hãy làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn này: Cách MAP SharePoint làm Ổ đĩa mạng trong File Explorer.

Bước 2. Sao chép và đồng bộ hóa tệp cục bộ sang SharePoint bằng cách sử dụng tiện ích SyncToy.

Sau khi ánh xạ thư viện Tài liệu SharePoint vào ổ đĩa mạng, đã đến lúc đồng bộ hóa tất cả các tệp cục bộ của bạn với SharePoint Online, bằng cách sử dụng tiện ích SyncToy. *

* Lưu ý: Nếu muốn, bạn có thể sử dụng bất kỳ tiện ích nào khác hoặc chương trình sao lưu (ví dụ: SyncBackPro), để sao chép tệp cục bộ của bạn vào SharePoint hoặc để đồng bộ hóa tệp SharePoint với tệp cục bộ của bạn.

1. Tải xuống và cài đặt tiện ích SyncToy 2.1 từ Trung tâm Tải xuống Chính thức của Microsoft hoặc từ đây .
2. Chạy SyncToy và ở màn hình đầu tiên, chọn Create New Folder Pair.

 

3. Tại màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào nút Browse và chọn thư mục từ PC (hoặc Mạng cục bộ của bạn). Bạn muốn đồng bộ hóa với Thư viện Tài liệu Trực tuyến SharePoint.

* Lưu ý: Để đồng bộ hóa việc chia sẻ mạng, trước tiên MAP Thư mục Chia sẻ dưới dạng ổ đĩa Mạng trong File Explorer.

 

4. Chọn Synchronize và nhấp vào Next.

 

5. Bây giờ gõ “Tên cặp thư mục” dễ nhận biết và nhấp vào Finish.

 

 

6. Cuối cùng nhấp vào nút Run để bắt đầu đồng bộ hóa thư mục đã chọn với SharePoint Online ngay lập tức hoặc tiếp tục sang bước 3 để lập lịch chạy đồng bộ hóa trong tương lai.

 

7. Chờ quá trình đồng bộ hóa hoàn tất và sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy một cửa sổ mới thông báo cho bạn về kết quả đồng bộ hóa.

 

Bước 3. Lên lịch để SyncToy RUN vào một thời điểm cụ thể.

Nếu bạn muốn chạy đồng bộ hóa tại một thời điểm cụ thể hoặc nếu bạn muốn SyncToy chạy tự động theo các khoảng thời gian định kỳ, hãy làm theo các bước bên dưới:

1. Tại hộp tìm kiếm, bạn nhập: task scheduler
2.
 Mở task scheduler

 

3. Từ menu Action, ta chọn Create Basic Task .

 

4. Tại trình hướng dẫn Tác vụ Cơ bản Đã tạo, hãy nhập tên dễ nhận biết cho tác vụ (ví dụ:  SharePoint Sync”) và bấm Next.

 

5. Tại tùy chọn Kích hoạt, chọn thời điểm bạn muốn tác vụ chạy (ví dụ: ‘Hàng ngày’) và nhấp vào Next.

Cách đồng bộ hóa Chia sẻ cục bộ với SharePoint Online

 

6. Đặt ngày và giờ bắt đầu, sau đó chọn thời điểm bạn muốn lặp lại quá trình đồng bộ hóa. Khi đã hoàn thành, hãy nhấp vào Next.

Cách đồng bộ chia sẻ sharepoint online đơn giản

 

7. Tại tùy chọn ‘Action’, chọn Start a program..

 đồng bộ chia sẻ sharepoint online

 

8. Tại màn hình tiếp theo, nhấp vào Browse, định vị và chọn SynToyCmd và nhấp vào Open .

Hướng dẫn đồng bộ hóa chia sẻ sharepoint online

 

9. trong hộp ‘Thêm đối số’, nhập -R để chạy tất cả các cặp thư mục đang hoạt động, hoặc nếu bạn chỉ muốn chạy một trong các cặp hiện hoạt, hãy nhập: – R “Tên cặp thư mục”.  Khi đã hoàn tất, hãy nhấp vào Next.

* ví dụ: Nếu tên cặp thư mục là ‘PublicPair’, hãy nhập: -R “PublicPair”

Hướng dẫn cách đồng bộ chia sẻ sharepoint online

 

 

 

11. Cuối cùng, nhấp vào Finish để lưu tác vụ đã lên lịch mới.

Cách đồng bộ hóa chia sẻ sharepoint online

 

 

 

Đó là nó! Hãy cho tôi biết nếu hướng dẫn này đã giúp bạn, bằng cách để lại command về trải nghiệm của bạn. Hãy like và shear hướng dẫn này để giúp đỡ những người khác.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *