Cách chuyển file Word qua Excel nhưng vẫn giữ nguyên định dạng

Cách chuyển file Word qua Excel nhưng vẫn giữ nguyên định dạng

Chuyển file Word qua Excel nhưng vẫn giữ nguyên định dạng được nhiều người ứng dụng nhưng có nhiều người dùng vẫn chưa biết thì nay chúng ta tìm hiểu Cách chuyển file Word qua Excel nhưng vẫn giữ nguyên định dạng nhé.

I. Chuyển file Word qua Excel offline.

Lưu theo định dạng Import

B1: Bạn mở Word rồi chọn mục File.

Cách chuyển file Word qua Excel nhưng vẫn giữ nguyên định dạng
Cách chuyển file Word qua Excel nhưng vẫn giữ nguyên định dạng

B2: Chọn mục Save as rồi chọn mục Browse.

Chọn mục Save as rồi chọn mục Browse.
Chọn mục Save as rồi chọn mục Browse.

B3: Tại cửa sổ Save as bạn chọn Plain Text ở mục Save as Type rồi bạn chọn Save.

Tại cửa sổ Save as bạn chọn Plain Text ở mục Save as Type rồi bạn chọn Save.
Tại cửa sổ Save as bạn chọn Plain Text ở mục Save as Type rồi bạn chọn Save.

B4: Ở cửa sổ File Conversion bạn chọn Other encoding rồi chọn Unicode(UTF-8) rồi chọn OK.

Ở cửa sổ File Conversion bạn chọn Other encoding rồi chọn Unicode(UTF-8) rồi chọn OK.
Ở cửa sổ File Conversion bạn chọn Other encoding rồi chọn Unicode(UTF-8) rồi chọn OK.

B5: Bạn mở Excel rồi chọn tab Data sau đó chọn From Text.

Bạn mở Excel rồi chọn tab Data sau đó chọn From Text.
Bạn mở Excel rồi chọn tab Data sau đó chọn From Text.

B6: Ở giao diện Import Data bạn chọn file Plain Text vừa lưu rồi click chuột vô Import.

Ở giao diện Import Data bạn chọn file Plain Text vừa lưu rồi click chuột vô Import.
Ở giao diện Import Data bạn chọn file Plain Text vừa lưu rồi click chuột vô Import.

B7: Sau khi chọn Import rồi bạn nhấp vô ô Load.

Sau khi chọn Import rồi bạn nhấp vô ô Load.
Sau khi chọn Import rồi bạn nhấp vô ô Load.

B8: Và dữ liệu file Word được chuyển sang Excel.

Và dữ liệu file Word được chuyển sang Excel.
Và dữ liệu file Word được chuyển sang Excel.

Dùng Paste Special

B1: Truy cập vô file Word bạn muốn chuyển đổi > Sao chép văn bản trong file Word bạn muốn chuyển sang Excel.

Sao chép văn bản trong file Word bạn muốn chuyển sang Excel.
Sao chép văn bản trong file Word bạn muốn chuyển sang Excel.

B2: Truy cập Excel trên Macbook rồi chọn Paste Special

Truy cập Excel trên Macbook rồi chọn Paste Special
Truy cập Excel trên Macbook rồi chọn Paste Special

B3: Chọn HTML > OK là hoàn thành.

Chọn HTML > OK là hoàn thành.
Chọn HTML > OK là hoàn thành.

Chuyển file Word qua Excel online

Dùng công cụ Convertio

B1: Bạn hãy sử dụng công cụ Convertio để chuyển file Word qua Excel.

Bạn hãy sử dụng công cụ Convertio để chuyển file Word qua Excel.
Bạn hãy sử dụng công cụ Convertio để chuyển file Word qua Excel.

B2: Sau khi bạn truy cập vô web rồi bạn Chọn tập tin để chuyển file Word chuyển đổi.

Sau khi bạn truy cập vô web rồi bạn Chọn tập tin để chuyển file Word chuyển đổi.
Sau khi bạn truy cập vô web rồi bạn Chọn tập tin để chuyển file Word chuyển đổi.

B3: Bạn hãy chọn file cần chuyển đổi rồi chọn OK.

Bạn hãy chọn file cần chuyển đổi rồi chọn OK.
Bạn hãy chọn file cần chuyển đổi rồi chọn OK.

B4: Sau khi file tải lên xong bạn Chuyển đổi

Sau khi file tải lên xong bạn Chuyển đổi
Sau khi file tải lên xong bạn Chuyển đổi

B5: Chuyển đổi xong bạn chọn Tải về.

Chuyển đổi xong bạn chọn Tải về.
Chuyển đổi xong bạn chọn Tải về.

Chuyển file Word qua Excel nhưng vẫn giữ nguyên định dạng.

B1: Bạn mở Word, bạn chọn file Word muốn chuyển đổi > Bạn chọn copy vùng dữ liệu muốn chuyển đổi.

Bạn chọn copy vùng dữ liệu muốn chuyển đổi.
Bạn chọn copy vùng dữ liệu muốn chuyển đổi.

B2: Bạn mở Excel rồi chọn vị trí bạn muốn dán lên > Nhấp chuột chọn Paste Special.

Nhấp chuột chọn Paste Special.
Nhấp chuột chọn Paste Special.

B3: Tại cửa sổ Paste Special > chọn mục HTML > OK là bạn đã chuyển sang Excel rồi đó.

Chọn mục HTML > OK là bạn đã chuyển sang Excel rồi đó.
Chọn mục HTML > OK là bạn đã chuyển sang Excel rồi đó.

ĐỌC THÊM: Cách chèn biểu tượng hình ảnh quyển sách trong Word

Cách chèn bảng Excel vào Word từng bước

Cách đặt tab trong word

Cách tạo Header/ Footer trong Word dễ dàng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *