Ram Kingston 8GB/2400 DDR4 ( 1X 8Gb )

1.150.000 1.050.000

SMSChỉ đường Gọi điện