RAM G.SKILL DDR4 8GB/2800 TẢI NHIỆT THÉP

SMS Chỉ đường Gọi điện